Hej och välkommen!


2012-08-21 19.14.26 (1)Jag är en entusiastisk och prestigelös föreläsare och
jämlikhetsivrare.

Min passion är att inspirera pedagoger och ledare till ett mer inkluderande arbetssätt, för att på så vis uppnå ökad jämlikhet i verksamheten.

Inom normkritisk pedagogik erbjuder jag seminarier och handledning till pedagoger och ledare inom förskola, skola, kyrka och ideella organisationer. Syftet är att inspirera till ett normmedvetet arbetssätt. Genom att arbeta normmedvetet synliggör, utmanar och ifrågasätter vi de normer som kan verka begränsande på människors handlingsutrymme och möjlighet till utveckling och lärande. Att gemensamt få syn på begränsande normer i det egna sammanhanget öppnar upp möjligheter till förändring och ökad inkludering.

På temat inkludering i kyrkan erbjuder jag seminarier som specifikt berör normer kring kön och sexuell läggning inom kyrkliga miljöer.  Min utgångspunkt är också här ett normmedvetet perspektiv med stort fokus på respekt och ömsesidighet i samtalen.

Som kursledare inom improvisationsteater erbjuder jag kortare och längre kurser för barn, ungdomar och vuxna. Fokus i impron är att upptäcka leken, fantasin och spontaniteten i livet. Att lära sig bejaka, lyssna och samspela med andra. Att släppa prestigen och våga kasta sig ut i det okända ögonblicket.

Hej och välkommen!